Klachtenregeling

In alle gevallen kunt u met uw klacht terecht bij uw ergotherapeut van de praktijk. Mocht u dat willen dan kan de klacht ook door een collega gehoord worden. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u zich wenden tot:

  • Zorgbelang Nederland: kijk op www.zorgbelang-nederland.nl voor meer informatie
  • Klachtencommissie Paramedici Eerste lijn Tel: 033-4216189