Afmelden

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, dan dient u dit minstens 24 uur van te voren mede te delen, eventueel via de voicemail of bij de balie van de praktijk. Indien u niet of niet tijdig afzegt, worden de kosten bij u in rekening gebracht. De verzekeraar vergoedt deze kosten niet.